شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه/مؤسسه

سمت در دانشگاه/مؤسسه

سمت در شورا

1

دکتر علي آهون‌منش

موسسه صنعتي فولاد

رئيس

دبيرکل

2

دکتر مصطفي کواکبيان

موسسه فضيلت

عضو هيأت مؤسس

عضو

3

دکتر محمدحسين طيراني

دانشگاه خيام

رئيس

قائم مقام

4

آقاي اصغر نوروزي

موسسه ارشاد دماوند

قائم مقام

خزانه دار

5

دکتر موسی اسلامی

موسسه رهنما

رئيس

عضو

6

دکتر جابر صادقي

موسسه سراج

معاون

عضو

7

دکتر محمدرضا  امين ناصري

موسسه مهرآستان

رئيس

عضو

8

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

موسسه آپادانا

رئيس

عضو

9

دکتر مهدی خواجوی

موسسه خراسان

رئیس

بازرس

10

دکتر کمال متاجی

موسسه کمال الملک

رئیس

عضو

11

آقاي حميد خوشگفتار

دانشگاه سوره

نماينده دانشگاه

عضو

12

دکتر جعفر ميرکتولي

موسسه گلستان

نماينده مؤسسه

عضو

13

دکتر مجید میرزا محمدی

موسسه نوین

عضو هيأت مؤسس

عضو

14

دکتر جهانگير بياباني

موسسه رجاء

عضو هيأت مؤسس

عضو

15

دکتر اسماعیل رضایی

موسسه شهید رضایی

رئيس 

عضو

16

دکتر غلامرضا بلالي

موسسه هشت بهشت

معاون آموزشي

عضو

17

دکتر حبیب الله دعایی

موسسه اسرار

رئيس

عضو

18

دکتر محمد داستانپور

موسسه کرمان

رئيس

عضو

19

دکتر خليل مطلب‌زاده

موسسه تابران

رئيس

عضو

20

دکتر غلامرضا کياني

موسسه خزر

عضو هيأت مؤسس

بازرس

21

مهندس یوسف عسکری نژاد

دانشگاه علوم و فنون

عضو هیات موسس و امنا

بازرس علي البدل