دستورالعمل جذب دانشجو براساس سوابق تحصیلی

no picture

پس از پیگیری های مکرر اتحادیه صادر شد:
دستورالعمل جذب دانشجو براساس سوابق تحصیلی


دریافت بخشنامه 137353-2

1/67 3
    • امتیاز :
    • 1
    • 2
  • تاریخ انتشار : 1395/06/29
  • تعداد مشاهده : 1990 بار