درخواست از رئیس جمهور برای عضویت دبیرکل اتحادیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخ مربوطه

no picture


درخواست از رئیس جمهور برای عضویت دبیرکل اتحادیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخ مربوطه

نامه اتحادیه 148-95          نامه اتحادیه 150-95                   پاسخ دریافت شده

2/50 2
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1395/08/16
  • تعداد مشاهده : 780 بار