جلسه 157 شورای مرکزی

یکصدو پنجاه  و هفتمین جلسه شورای مرکزی روز پنجشنبه 26/7/97 در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار گردید.

                    اهم مطالب مطروحه و مصوبات آن به شرح ذیل می‌باشد:

  • آقای دکتر آهون منش از تصویب اساسنامه اصلاحی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌ عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبردادند و اطلاع دادند که      به زودی ابلاغ خواهد شد.
  • مهم ترین بند اصلاحات به عمل آمده، تعیین تکلیف آورده های مؤسسین می باشد.
  • بیشترین وقت جلسه صرف آنالیز ظرفیتهای خالی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌ عالی غیردولتی غیرانتفاعیو دستیابیبه راه کار عملی برای رفع این معضل گردید.
  • در ادامه به چند بند از مصوبات جلسه اشاره می‌شود:
  • پیش‌نویس نامه شماره 353/97 اتحادیه عنوان آقای دکتر باقری در مورد آمار ظرفیتهای خالی و دو درخواست مشخص از ایشان (الف:دوبار پذیرش دانشجو در سال. ب:پذیرش داوطلب بدون کنکور در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) برای حضار قرائت  و مقرر شد ارسال شود.
  • در مورد سؤال سازمان بازرسی کل کشور در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان، مدرسین و اعضای هیأت علمی، مقرر شد به شرح ذیل پاسخ داده شود:
  • چون دانشگاه‌ها و مؤسسسات مستقیماً از دولت کمک یا بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند لذا سازمان بازرسی کل کشور رأساً نمی‌تواند برای این‌گونه موارد به مؤسسات ورود داشته باشد، در صورت لزوم وزارت علوم باید به موضوع ورود پیدا کند.
  • اشکالات دستورالعمل وام شهریه دانشجویان طی نامه‌ای به صندوق رفاه منعکس گردد ولی اصل کمک گرفتن از بانک منتفی نگردد. یک ترم آزمایشی اجرا شود تا معایب و محاسن آن اشکارگردد.
  • با عنایت به وجود ظرفیت‌های فراوان خالی مانده در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌ عالی غیردولتی غیرانتفاعیاز آقای دکتر شریعتی درخواست شود چنانچه در حال حاضر امکان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد، در بهمن ماه سال جاری این مهم انجام شود.