صفحه اخبار

no picture

نتایج نهایی مسابقات انتخابی دانشجویان دانشگاههای غیردولتی

مسابقات نهایی قهرمانی در بهمن ماه سال گذشته به میزبانی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رجا در قزوین برگزار گردید
ادامه خبر