نمایش محتوا

شناسنامه موسسه غیر انتفاعی روزبهان

--------------------------------------------------

نام موسسه

روزبهان

سرپرست

دکتر ابوالفضل لاک دشتی

تلفن

0151-3218171-3218060

نمابر

0151-3218373

سال تاسیس

1384

آدرس

ساري بلوار طالقاني ميدان دوم سلمان فارسي روبروي خيابان شهيد كاكوئي

کد پستی

48189-18165

آدرس الکترونیکی

WWW.ROUZBEHAN.AC.IR

 

رشته های تحصیلی موسسه غیر انتفاعی روزبهان

--------------------------------------------------------

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

کاردان فنی برق

*

 

 

 

 

عمران

*

 

*

 

 

کاردانی علمی- کاربردی مخابرات

*

 

 

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

*

 

*

 

 

کاردانی علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر

*

 

 

 

 

معماری

 

*

*

 

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی ساختمان

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی و نقشه برداری

 

 

*

 

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />