شناسنامه موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی صفاهان

نام موسسه

صفاهان

سرپرست

دکتر محمد جواد لیاقت دار

تلفن

0311-7769630-7777110

نمابر

0311-7759104 / داخلی 11

سال تاسیس

 

آدرس

اصفهان- سه راه سیمین- خیابان جانبازان- بن بست ماهر

کد پستی

81747-43196

 

رشته های تحصیلی  موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی صفاهان

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

فناوری اطلاعات و ارتباطات

*

 

 

 

 

زبان ادبیات انگلیسی

 

*

 

 

 

مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی مخابرات

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />